ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Investiční, zemí Podkarpatoruskou zaručená 6 % půjčka Podkarpatoruských elektráren, akc. spol. v Užhorodě, z roku 1932 penízem 30 000 000 Kč
Název :

 Dílčí dlužní úpis

Nominál :  10 000 Kč
Sazba :  6 %
Město :  Užhorod
Datum :  1.9.1932
Splatnost :  ---
Počet :  3 000 ks
Rozměr :  395 x 273 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---