ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Podkarpatoruské elektrárny, akciová společnost (Podkarpatoruski Elektrarny, Akcijnoje Tovarystvo, Podkarpatszko-Ruszi Villamosmüvek Részvénytársaság)
Název :

 Investiční, zemí Podkarpatoruskou zaručená 6% půjčka Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti v Užhorodě, z roku 1932 penízem 30 000 000 Kč

 6%ige, vom Lande Podkarpatská Rus Garantierte Investitionsanleihe der Podkarpatoruské Elektrárny, Aktiengesellschaft in Užhorod, vom Jahre 1932 im Betrage von 30 000 000 Kč
 Emprunt ďInvestissement de 30 millions de Couronnes Tchécoslovaques, 6% émis en 1932 avec la garantie de la Province de la Russie Subcarpathique par les Podkarpatoruské elektrárny, société anonyme à Užhorod
 6% Investment loan, guaranteed by the Province of Carpathian Ruthenia, of the Podkarpatoruské elektrárny company limited, Užhorod, from the year 1932, for the sum of Kč 30 000 000.
Typ CP :  Dílčí dlužní úpis
Nominál :  10 000 Kč
Sazba :  6,00 %
Série :  ---
Město :  Užhorod
Datum :  1.9.1932
Splatnost :  Losováním, nejpozději 1.9.1962.
Počet :  3 000 ks
Rozměr :  395 x 273 mm - dvojlist
Poznámka :  Společnost provozovala hydroelektrárnu na řece Už.
   .
.
AVERS :

Podkarpatoruské elektrárny Užhorod, investiční půjčka, 6% dlužní úpis

   .
.
Vnitřní stana :

.
.

.
.
REVERS :

   .
.
.
.