ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  Warnsdorfer Escompte-Gesellschaft (Varnsdorfská Eskomptní společnost)
Název :

 Pokladniční poukázka (Cassaschein, Kassenschein)

Nominál :  100 Zlatých
Sazba :  6,50 %
Město :  Warnsdorf (Varnsdorf)
Datum :  22.4.1873
Splatnost :  --- dní
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 256 x 137 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

. .
.