ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  Credit- und Hypotheken- Verein für die Stadt Saaz und den Saazer politischen Amtsbezirk (Úvěrní a hypoteční spolek pro město Žatec a žatecký politický okres)
Název :

 Pokladniční poukázka (Cassaschein - Kassenschein)

Nominál :  1 000 Zlatých
Sazba :  --- %
Město :  Saaz (Žatec)
Datum :  ---
Splatnost :  --- dní
Počet :  --- ks
Rozměr :  308 x 138 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

. .
.