ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Společnost :  Böhmische Union-Bank (Česká banka Union)
Název :

 Pokladniční poukázka (Kassen-Schein)

Nominál :  100 000 Kč
Sazba :  4,50 %
Město :  Pilsen (Plzeň)
Datum :  31.7.1935
Splatnost :  90 dní
Počet :  --- ks
Rozměr :  295 x 150 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

.