ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Společnost :  Česká banka Union (Böhmische Union-Bank)
Název :

 Pokladniční poukázka (Kassen-Schein)

Nominál :  20 000 Kč (K)
Sazba :  2,75 %
Město :  Plzeň
Datum :  17.4.1939
Splatnost :  0 dní
Počet :  --- ks
Rozměr :  295 x 150 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

.