ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Společnost :  Die Filiale der Anglo-Oesterreichischen Bank in Prag (Pilsen)
Název :

 Cassa-Schein (Pokladniční poukázka)

Nominál :  10 000 K
Sazba :  3,5 %
Město :  (Prag) Pilsen
Datum :  29.4.1918
Splatnost :  90 dní
Počet :  --- ks
Rozměr :  270 x 136 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---