ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  Anglo-Oesterreichische Bank (Anglo-Austrian Bank, Anglo-rakouská banka)
Typ :

 Pokladniční poukázka (Cassa-Schein, Kassaschein)

Nominál :  10 000 Korun
Sazba :  3,50 %
Město :  Prag/Pilsen (Praha/Plzeň)
Datum :  29.4.1918
Splatnost :  90 dní
Emise :  ---
Série :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 270 x 136 mm
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Pokladniční poukázka, Anglo-rakouská banka, Plzeň 1918, 10000 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.