ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Anglo - Československá a Pražská úvěrní banka
Název :

 Pokladniční poukázka

Nominál :  500 Kč
Sazba :  5,25 %
Město :  Praha
Datum :  2.12.1930
Splatnost :  90 dní
Počet :  --- ks
Rozměr :  257 x 139 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---