ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka (Anglo-Czechoslovak and Prague credit bank, Anglo-Čechoslovakische und Prager Creditbank)
Typ :

 Pokladniční poukázka

Nominál :  500 Kč
Sazba :  5,25 %
Město :  Praha
Datum :  2.12.1930
Splatnost :  90 dní
Emise :  ---
Série :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  257 x 139 mm
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Pokladniční poukázka, Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka, Praha 1930, 500 Kč

   .
.
Revers :

   .
.
.
.