ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik
 Ústřední banka německých spořitelen v Československé republice
 Centrální banka německých spořitelen v Československé republice
Název :

 Kommunal Schuldverschreibung

 Komunální dluhopis
Typ :  Dluhopis
Nominál :  10 000 Kč
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  1.9.1922
Splatnost :  Losováním, maximálně 50 let.
Emise :  ---
Série :  I.
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 248 x 380 mm - dvojlist
Poznámka :  Banka, založená v roce 1922, převzala československý obchod a filiálky Centralbank der deutschen Sparkassen ve Vídni a filiálky v Liberci a Opavě od vídeňské Oesterr. Industrie- und Handelsbank. Banka měla za účel těsnou spoluprací se Svazem německých spořitelen v Československu vytvořit pevnou organizaci německého spořitelnictví a využít volných finančních prostředků těchto ústavů v bankovních transakcích. [1]
 Na podkladě povolených hypotečních a komunálních zápůjček vydávala banka 4%, 4,5% a 5% zástavní listy a 4%, 4,5% a 5% komunální dlužní úpisy, které požívaly sirotčí jistoty a byly obchodovány na pražské burze.
 V roce 1923 převzala banka účast na Karlsbader Vereinsbank, Ges. m. b. H. (Karlovarská spolková banka, společnost s r. o.) v Karlových Varech a vlastnila většinu podílů v Deutsche Bank für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft Ges. m. b. H. v Šumperku.
 Teplická akce - Na základě dohody uzavřené v Teplicích-Šanově mezi německými samosprávnými korporacemi, bankami a lidovými peněžními ústavy, byla Centralbanka jako emisní ústav pověřena, aby uspořádala lombardní závazky těchto korporací z válečných půjček. Poněvadž vláda umožnila využití lombardovaných válečných půjček cestou výměny za státní dluhopisy, byla tato transakce v roce 1927 provedena.
 Na podkladě vládního nařízení z roku 1936 byla v polovině roku 1937 banka poslána do likvidace, spolu s Karlovarskou spolkovou bankou, společnost s r. o.
   Zdroj:
     J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1927-1928 a 1931-1932.
     J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1926-1927.
     Vládní nařízení č. 338/1936 Sb., ze dne 18. prosince 1936.
   
.
Avers :

4% Komunální dluhopis Ústřední banka německých spořitelen v Československé republice, Praha 1922, 10000 Kč

   
.

Vnitřní strana :

.
.

4% Komunální dluhopis Centrální banka německých spořitelen v Československé republice, Praha 1922, 10000 Kč

.
.
Revers :

   .
.
.
.