ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Společnost :  Živnostenská banka
 Gewerbebank
Název :

 Bankovní dlužní úpis

Typ :  Dluhopis
Nominál :  10 000 Korun
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  23.5.1944
Splatnost :  Losováním, maximálně 50 let.
Emise :  ---
Série :  III.
Počet :  --- ks
Rozměr :  210 x 300 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
.
Avers :

Bankovní dlužní úpis, Živnostenská banka, Praha 1944, 10000 Korun

   
.

Vnitřní strana :

.
.

.
.
Revers :

   .
.
.
.