ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Zemská banka pro Moravu a Slezsko
 Landesbank für Mähren und Schlesien
Název :

 Komunální dlužní úpis

Typ :  Dluhopis
Nominál :  10 000 Kčs
Sazba :  3,50 %
Město :  Brno
Datum :  31.12.1946
Splatnost :  Losováním, nejpozději 60 let
Emise :  1946
Série :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Komunální dlužní úpis, Zemská banka pro Moravu a Slezsko, Brno 1946, 10000 Kčs

   .
.
Vnitřní strana :

.
.
Revers :

   .
.
.
.