ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Zemědělská banka markrabství Moravského (Landeskulturbank der Markgrafschaft Mähren)
Název :

 Komunální dlužní úpis

Nominál :  10 000 Kč
Sazba :  4,50 %
Město :  Brno
Datum :  21.7.1920
Splatnost :  Losováním, maximálně 52 let.
Počet :  --- ks
Rozměr :  244 x 385 mm - dvojlist
Poznámka :  Dne 1.7.1922 došlo ke sloučení s Hypoteční bankou moravskou a vznikla "Hypoteční a Zemědělská banka moravská" (Mährische Hypotheken- und Landeskulturbank).
 Grafický návrh: Architekt E. Králík.
   
AVERS :

   
.

Vnitřní strana :

.
.

.
.
REVERS :

   
.
.
.