ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  Zemědělská banka markrabství Moravského (Landes-Culturbank der Markgrafschaft Mähren)
Název :

 Komunální dlužní úpis

Nominál :  100 Korun
Sazba :  4,00 %
Město :  Brno
Datum :  19.12.1907
Splatnost :  Losováním
Počet :  --- ks
Rozměr :  243 x 392 mm - dvojlist
Poznámka :  Dne 1.7.1922 došlo ke sloučení s Hypoteční bankou moravskou a vznikla "Hypoteční a Zemědělská banka moravská" (Mährische Hypotheken- und Landeskulturbank).
   
AVERS :

   
.

Vnitřní strana :

.
.

.
.
REVERS :

   
.
.
.