ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého), Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen, ci-devant La Banque du Royaume de Bohême, formely Royal Bank of Bohemia)
Název :

 Komunální dlužní úpis

Nominál :  10 000 Kč
Sazba :  4,50 %
Město :  Praha
Datum :  ---
Splatnost :  Losováním, maximálně 78 let.
Počet :  --- ks
Rozměr :  261 x 391 mm - dvojlist
Poznámka :  Vydání pro Slovensko a Podkarpatskou Rus.
   
AVERS :

   
Vnitřní strana :

.

.
REVERS :