ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Německo (Sudety)
Společnost :  Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety)
Název :

 Pfandbrief (Zástavní list)

Nominál :  1 000 RM
Sazba :  3,00 %
Město :  Reichenberg (Liberec)
Datum :  16.3.1941
Splatnost :  nejpozději do 1.8.1984, umoření prováděno losováním.
Série :  F/A, Řada 1
Počet :  --- ks
Rozměr :  A 4
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :