ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Německo (Sudety)
Společnost :  Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland
 Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety
Název :

 ---

Typ :  Zástavní list (dlužní úpis)
Nominál :  1 000 RM
Sazba :  3,00 %
Město :  Reichenberg (Liberec)
Datum :  16.3.1941
Splatnost :  Losováním, nejpozději dne 1.8.1984.
Emise :  1.
Série :  F/A, C
Počet :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Zástavní list 3%, Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland, Liberec 1941, 1000 Říšských Marek

   .
.
Revers :

   .
.
.
.