ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Poštovní spořitelna (Postsparkasse, Postatakarékpénztár)
Název :

 Dluhopis

Nominál :  10 000 Kč
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  1.10.1937
Splatnost :  Postupný umořováním, 60 let, počínajíc rokem 1938.
Počet :  25 000 ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
Vnitřní strana :

.
Vnitřní strana :

.
REVERS :