ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Zemská banka království českého (Landesbank des Königreiches Böhmen, La Banque du Royaume de Bohême)
Název :

 Komunální dlužní úpis

Nominál :  1 000 Kč
Sazba :  4,50 %
Město :  Praha
Datum :  14.3.1922
Splatnost :  78 let, taženo 1.10.1942
Počet :  --- ks
Rozměr :  261 x 393 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
Vnitřní strana :

.
Vnitřní strana :

.
REVERS :

---