ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Zemská banka pro Moravu a Slezsko - národní správa
Název :

 Zástavní list

Nominál :  1 000 Kčs
Sazba :  3,50 %
Město :  Brno
Datum :  28.3.1948
Splatnost :  59 let
Počet :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
Vnitřní strana :

.
Vnitřní strana :

.
REVERS :

---