ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Ústřední banka československých spořitelen (Zentralbank der čechoslovakischen Sparkassen)
Název :

 Dluhopis

Nominál :  1 000 Kč
Sazba :  3,00 %
Město :  Praha
Datum :  1.1.1937
Splatnost :  Losováním, 40 let, počínajíc rokem 1947.
Počet :  --- ks
Rozměr :  250 x 355 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
Vnitřní strana :

.
Vnitřní strana :

.
REVERS :