ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  Communal-Credit-Anstalt des Landes Schlesien (Obecní úvěrní ústav země Slezské, Komunalny kredytowy zakład kraju Szlaska)
Název :

 Dlužní úpis

Nominál :  100 Zlatých (200 Korun)
Sazba :  4,00 %
Město :  Troppau (Opava)
Datum :  5.9.1902
Splatnost :  Nezjištěna (umořování prováděno slosováním)
Počet :  --- ks
Rozměr :  371 x 260 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   

AVERS :

   

Vnitřní strana :

.

.

REVERS :

---