ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Hypoteční a zemědělská banka moravská (Zemská banka pro Moravu - Landesbank für Mähren)
Název :

 Elektrisační dlužní úpis

Nominál :  10 000 Kč
Sazba :  5,00 %
Město :  Brno
Datum :  4.6.1928
Splatnost :  40 let
Počet :  --- ks
Rozměr :  253 x 389 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---