ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  Zemská banka království českého (Landesbank des Königreiches Böhmen, La Banque du Royaume de Bohême)
Název :

 Komunální dlužní úpis

Nominál :  1 000 Zlatých
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  26.1.1897
Splatnost :  50 let
Počet :  --- ks
Rozměr :  238 x 391 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
Vnitřní strana :

.

.
REVERS :

---