ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého), Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen, ci-devant La Banque du Royaume de Bohême, formely Royal Bank of Bohemia)
Název :

 Komunální dlužní úpis

Nominál :  500 Kč
Sazba :  4,50%
Město :  Praha
Datum :  ---
Splatnost :  Losováním, maximálně 50 let.
Počet :  --- ks
Rozměr :  260 x 390 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
Vnitřní strana :

.

.
REVERS :

---