ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Německo (Sudety)
Společnost :  Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland
 Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety
Název :

 Sudetendeutsche Kommunal-Anleihe (Sudetoněmecká komunální půjčka)

Typ :  Komunální dlužní úpis
Nominál :  5 000 RM
Sazba :  3,75 %
Město :  Reichenberg (Liberec)
Datum :  16.3.1941
Splatnost :  Losováním, nejpozději dne 1.9.1984.
Emise :  5.
Série :  M/S, A
Počet :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

   .
.
Revers :

   .
.
.
.