ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Zemská banka pro Moravu a Slezsko
 Landesbank für Mähren und Schlesien
Název :

 ---

Typ :  Komunální dlužní úpis
Nominál :  10 000 Kčs
Sazba :  3,00 %
Město :  Brno
Datum :  30.6.1948
Splatnost :  Losováním, nejpozději 65½ let
Emise :  1948
Série :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Komunální dlužní úpis, Zemská banka pro Moravu a Slezsko, Brno 1948, 10000 Kčs

   .
.
Vnitřní strana :

.
.
Revers :

   .
.
.
.