ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Zemská banka pro Čechy - ústřední banka spořitelen v Čechách a na Moravě - národní správa
Název :

 Komunální dlužní úpis

Nominál :  50 000 Kčs
Sazba :  3,00 %
Město :  Praha
Datum :  2.1.1948
Splatnost :  Losováním, maximálně 60 let
Počet :  --- ks
Rozměr :  A 4 - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :