ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Zemská banka pro Čechy - ústřední banka spořitelen v Čechách a na Moravě - národní správa
Název :

 ---

Typ :  Komunální dlužní úpis
Nominál :  50 000 Kčs
Sazba :  3,00 %
Město :  Praha
Datum :  2.1.1948
Splatnost :  Losováním, maximálně 60 let.
Emise :  ---
Série :  1948
Počet :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Komunální dluhopis, Zemská banka pro Čechy - ústřední banka spořitelen, Praha 1948, 50000 Kčs

   .
.
Vnitřní strana :

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.