ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) v Praze
Název :

 Komunální dlužní úpis

Nominál :  1 000 Kč
Sazba :  5 %
Město :  Praha
Datum :  ---
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  260 x 390 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---