ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Společnost :  Zemská banka království českého (Landesbank des Königreiches Böhmen, La Banque du Royaume de Bohême)
Název :

 Železniční úpis (Eisenbahnschuldschein)

Nominál :  1 000 K
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  28.5.1903
Splatnost :  Losováním, maximálně 70 let.
Počet :  --- ks
Rozměr :  395 x 260 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---