ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Protektorát Č + M
Společnost :  Hypoteční banka Česká (dříve Hypoteční banka království Českého), Böhmische Hypothekenbank (früher Hypothekenbank des Königreiches Böhmen)
Název :

 Pfandbrief - Zástavní list

Nominál :  20 000 K
Sazba :  4 %
Město :  Prag (Praha)
Datum :  30.6.1941
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  263 x 400 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---