ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Společnost :  Ústav zástavních listů První moravské spořitelny v Brně (Pfandbrief-Anstalt der Ersten mährischen Sparcassa in Brünn)
Název :

 Pfandbrief - Zástavní list

Nominál :  2 000 K
Sazba :  4,5 %
Město :  Brünn (Brno)
Datum :  4.4.1913
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  265 x 395 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---