ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Společnost :  Ústřední elektrárny, akciová společnost v Praze, ÚE (Zentralelektrizitätswerke, Aktiengesellschaft in Prag, ZEW)
Název :

 4,00%ní investiční půjčka Ústředních elektráren akc. spol. (4,00%-ige Investitionsanleihe der Zentralelektrizitätswerke AG.)

Nominál :  10 000 K
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  1.10.1943
Splatnost :  Losováním, počínaje rokem 1950, nejpozději 1.10.1974.
Série :  ---
Počet :  9 000 ks
Rozměr :  A 4 - dvojlist
Poznámka :  Provoz elektráren: Ervěnice. Vodní elektrárny: Vraném nad Vltavou, Střekově nad Labem a Štěchovice nad Vltavou.
   

AVERS :

.
Vnitřní strana :

.
REVERS :

---