ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Glaceries et Charbonnages de Bohême Société Anonyme (Ancienne firme Andreas Ziegler's Sohn) (Akciová společnost továren zrcadlového skla a uhelných dolů v Čechách (dříve firma Andreas Ziegler's Sohn))
Název :

 Bon de Caisse

Nominál :  500 Franků
Sazba :  6,00 %
Město :  Brusel
Datum :  1.10.1931
Splatnost :  30.9.1941
Série :  ---
Počet :  6 000 ks
Rozměr :  198 x 299 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

.
REVERS :