ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Společnost :  Pražská železářská společnost v Praze (Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft, Prag)
Název :

 4,00%ní dílčí dlužní úpis

Nominál :  50 000 K
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  listopad 1943
Splatnost :  maximálně 20 let, umoření prováděno od roku 1949.
Série :  Série H
Počet :  2 100 ks
Rozměr :  A 4 - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

.
Vnitřní strana :

.
Vnitřní strana :

   
REVERS :