ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Společnost :  Východočeské elektrárny, akciová společnost (Ostböhmische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), zkratka VČE (OBE)
Název :

 Investiční půjčka "Východočeských elektráren, akciové společnosti" v Hradci Králové z roku 1942 v úhrnné jmenovité částce 200 000 000 Korun se zárukou Protektorátu Čechy a Morava.

 Investitionsanleihe der "Ostböhmische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft" in Königgrätz vom Jahre 1942 im Gesamtnennbetrage von 200 000 000 Kronen mit Garantie des Protektorates Böhmen und Mähren.
Typ :  Dílčí dlužní úpis
Nominál :  10 000 Korun
Sazba :  4,00 %
Město :  Hradec Králové
Datum :  1.8.1942
Splatnost :  Losováním, počínaje rokem 1945 a nejpozději do 1.10.1984.
Emise :  ---
Série :  ---
Počet :  20 000 ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

   .
..
Vnitřní strana :

..
..
Revers :

---

   .
.
.
.