ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Společnost :  Pražská železářská společnost (Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft)
Název :

 Výpůjčka z roku 1943

Typ CP :  Dílčí dlužní úpis
Nominál :  50 000 Korun
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  Listopad 1943
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1963.
Emise :  1943
Série :  H
Počet :  2 100 ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Dluhopis, Pražská železářská společnost, Praha 1943, 50000 Korun

..
.
Vnitřní strana :

..
.

   .
.
Revers :

   .
.
.
.