ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Moravsko-slezské elektrárny, akciová společnost (Mährisch-Schlesische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft), zkratka MSE
Název :

 5% Elektrisační půjčka společnosti "Moravsko-slezské elektrárny, akciová společnost" v Moravské Ostravě z roku 1931, penízem 30 000 000 Kč.

 5%ige Elektrifizierungs-Anleihe der Gesellschaft "Mährisch-Schlesische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft" in Mährisch Ostrau vom Jahre 1931, im Betrage von 30 000 000 Kč.
Typ :  Dílčí dlužní úpis
Nominál :  10 000 Kč
Sazba :  5,00 %
Město :  Moravská Ostrava
Datum :  1.7.1931
Splatnost :  Losováním, nejpozději dne 1.7.1968.
Emise :  II.
Série :  II.
Počet :  --- ks
Rozměr :  242 x 370 mm - dvojlist
Poznámka :  V roce 1941 došlo ke sloučení se společností Severomoravské elektrárny, akciová společnost Zábřeh do nově vzniklé společnosti Východomoravské elektrárny, akciová společnost v Přerově.
   .
.
Avers :

Dluhopis II. série Moravsko-slezské elektrárny, Ostrava 1931, 10000 Kč

   .
..
Vnitřní strana :

..
..

..
..
Revers :

   .
.
.
.