ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Společnost :  Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Praze (Verein für chemische und metallurgische Produktion, Prag)
Název :

 Dílčí dlužní úpis (Teilschuldverschreibung)

Nominál :  5 000 K
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  únor 1944
Splatnost :  20 let
Počet :  3 000 ks
Rozměr :  A 4 - dvojlist
Poznámka :  II. emise, série V
   
AVERS :

.
Vnitřní strana :

.
Vnitřní strana :

   
REVERS :