ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Německo (Sudety)
Společnost :  Elektrisches Überlandswerk registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Reichenberg
Název :  Teilschuldverschreibung (Dílčí dluhopis)
Nominál :  500 RM
Sazba :  4 %
Město :  Reichenberg (Liberec)
Datum :  1.6.1942
Splatnost :  1.12.1961
Počet :  400 ks
Rozměr :  A 4
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :