ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  NĚMECKO (Sudety)
Společnost :  Sudetenländische Bergbau AG. (Sudetoněmecký báňský průmysl akc. spol., Most)
Název :

 Teilschuldverschreibung (dílčí dlužní úpis)

Nominál :  500 RM
Sazba :  4 %
Město :  Brüx (Most)
Datum :  srpen 1942
Splatnost :  ---
Počet :  20 000 ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  Série J
   
AVERS :

   
REVERS :

---