ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Německo (Sudety)
Společnost :  Gedeka-Grosshandel eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Bodenbach
Název :

 Haus-Darlehenschein

Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  500 RM
Sazba :  ---
Město :  Bodenbach an der Elbe (Podmokly nad Labem, Děčín)
Datum :  9.6.1940
Splatnost :  ---
Série :  ---
Počet :  ---
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  GEDEKA - Guter Erfolg Durch Ehrbare Kaufmännische Arbeit.
   .
.
Avers :

Dluhopis Gedeka-Grosshandel GMBH, Bodenbach 1940, 500 Říšských Marek

   .
.
Vnitřní strana :

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.