ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Společnost :  Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Praze (Verein für chemische und metallurgische Produktion, Prag)
Název :

 Dílčí dlužní úpis (Teilschuldverschreibung)

Nominál :  10 000 K
Sazba :  4 %
Město :  Praha
Datum :  červen 1942
Splatnost :  20 let
Počet :  12 000 ks
Rozměr :  A 4 - dvojlist
Poznámka :  I. emise, série P
   
AVERS :

.
Vnitřní strana :

.
Vnitřní strana :

   
REVERS :