ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  NĚMECKO (Sudety)
Společnost :  Sudetenländische Treibstoffwerke A.G. Oberleutensdorf, Kreis Brüx (Sudetengau) - Sudetoněmecká továrna na motorová paliva akc. spol.
Název :

 Teilschuldverschreibung

Nominál :  500 RM
Sazba :  4 %
Město :  Oberleutensdorf (Litvínov)
Datum :  září 1941
Splatnost :  ---
Počet :  27 000 ks
Rozměr :  A 4 - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---