ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Německo (Sudety)
Společnost :  Sudeten - Kühlhaus G.m.b.H.
Název :

 Verpflichtungschein

Nominál :  5 000 RM
Sazba :  4,5 %
Město :  Leitmeritz (Litoměřice)
Datum :  1.1.1943
Splatnost :  ---
Počet :  ---
Rozměr :  A 4
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---