ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Francie
Společnost :  S.A. des Anciens Éstablissements SKODA A Plzeň
Název :

 Obligation 6 % Premiére Hypotéque au Porteur

Nominál :  1 242,137 franků nebo 10 liber
Sazba :  6 %
Město :  ---
Datum :  30.7.1930
Splatnost :  ---
Počet :  250 000 ks
Rozměr :  358 x 212 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---