ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Glaceries et Charbonnages de Bohême Société Anonyme (Ancienne firme Andreas Ziegler's Sohn)
 Akciová společnost továren zrcadlového skla a uhelných dolů v Čechách (dříve firma Andreas Ziegler's Sohn)
Název :

 Bon de Caisse

Nominál :  500 Franků
Sazba :  6,00 %
Město :  Brusel
Datum :  1.10.1931
Splatnost :  30.9.1941
Série :  ---
Počet :  6 000 ks
Rozměr :  cca 198 x 299 mm
Poznámka :  ---
   
.
Avers :

.
.
Revers :

   
.
.
.

Další obrázky :

Pohlednice Sklárna Staňkov, cca 1918

Pohlednice Staňkov sklárna, cca 1918

.
.
.
.