ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Německo (Sudety)
Společnost :  Sudetenländische Treibstoffwerke Aktiengesellschaft, zkratka SUTAG nebo STW
 Sudetoněmecká továrna na motorová paliva akciová společnost
Název :

 Anleihe von 1942 (Půjčka z roku 1942)

Typ :  Dílčí dlužní úpis
Nominál :  1 000 RM
Sazba :  4,00 %
Město :  Oberleutensdorf (Litvínov)
Datum :  Květen 1942
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1962.
Emise :  ---
Série :  B
Počet :  67 500 ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  Dnes UNIPETROL, a.s.
   .
.
Avers :

Obligace, Sudetenländische Treibstoffwerke AG., Litvínov 1942, 1000 Říšských Marek

   .
.

Vnitřní strana :

.
.

.
.
Revers :

   .
.
.
.